bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
ESA o głównych ryzykach dla systemu finansowego UE

ESA o głównych ryzykach dla systemu finansowego UE

Dodano: 2016-09-14
Publikator: Komitet Wspólny Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego

Komitet Wspólny Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego – The Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESA) – opublikował wrześniowy raport dotyczący ryzyk i wrażliwości systemu finansowego UE “September 2016 Report on Risks and Vulnerabilities in the EU Financial System”.

Twórcy raportu skupili się na aktualnej kondycji systemu finansowego UE, obejmującego niski wzrost i środowisko niskich zwrotów, co oddziałuje na zyskowność i jakość aktywów instytucji finansowych, oraz coraz więcej oddziaływań innych branż na systemem finansowy. Te czynniki zostały uznane przez ESA za główne ryzyka i oddziaływania na stabilność systemu finansowego. Jak wskazano w raporcie, jest to konsekwencją trwających od 2007 r. skutków finansowego kryzysu. Chociaż na europejski system finansowy wpływ mają także mniejsze czynniki jak Brexit, który powoduje niepewność polityczną i prawną.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...