bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EROD przyjęła wytyczne ws. przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych

EROD przyjęła wytyczne ws. przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych

Dodano: 2021-12-21
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

14 grudnia bieżącego roku odbyło się 58 posiedzenie plenarne EROD, podczas którego organ zaakceptował ostateczną wersję Wytycznych w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych.

Przyjęty dokument uzupełnia wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych poprzez wprowadzenie bardziej ukierunkowanych na praktyki wytycznych i zaleceń. Celem jest pomoc administratorom w podejmowaniu decyzji dotyczącej tego jak postępować w przypadku naruszeń ochrony danych i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas oceny ryzyka.

EROD przyjęła również swój wkład w pierwszą ocenę i przegląd tzw. dyrektywy policyjnej, dokonywany przez Komisję Europejską w zw. z art. 62 dyrektywy. Dyrektywa policyjna ma zapewnić zharmonizowany stopień ochrony danych osób fizycznych w obszarze egzekwowania prawa w całej UE.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...