bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EROD przyjęła wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

EROD przyjęła wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

Dodano: 2021-07-16
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Europejska Rada Ochrony Danych na 51. posiedzeniu opowiedziała się za przyjęciem ostatecznego brzmienia Wytycznych 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO.

Nowe wytyczne zawierają dokładnie objaśnienia kluczowych pojęć dla zarządzania ochroną danych osobowych, tj. „administratora”, „współadministratora”, „podmiotu przetwarzającego”, i „strony trzeciej”. W dokumencie umieszczono także opisy i wyjaśnienia konsekwencji przypisania różnych ról w operacji przetwarzania danych osobowych.

Przyjęcie wytycznych było poprzedzone konsultacjami publicznymi, które zakończono w październiku 2020 r. Część ze zgłoszonych uwag uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu. Rozszerzono go też o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie zagadnień takich jak: rozróżnienie między sposobami przetwarzania kluczowymi/niekluczowymi, wyznaczanie współadministratorów, współadministrowanie a „wspólne korzyści”, usługi w chmurze i brak równowagi sił, koszty audytów, rola podmiotów przetwarzających w odniesieniu do naruszeń ochrony danych.

Tekst Wytycznych 7/2020 (w jęz. angielskim) jest dostępny w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wytyczne_erod.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...