bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ergo Hestia wygrała przetarg na ubezpieczenie NNW dla Klienta WDB

Ergo Hestia wygrała przetarg na ubezpieczenie NNW dla Klienta WDB

Dodano: 2016-09-28

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. poinformował o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Klienta, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna od Emitenta. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres jednego roku. Ubezpieczeniem NNW objęte zostanie około 460 tys. osób. Według szacunków Emitenta, wartość przychodu uzyskanego przez spółkę zależną istotnie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej WDB, jednak ostateczna wartość przychodów uzależniona jest od faktycznej liczby osób, które przystąpią do ubezpieczenia.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...