bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
ERGO Hestia szkoli brokerów z ubezpieczeń szkód w środowisku

ERGO Hestia szkoli brokerów z ubezpieczeń szkód w środowisku

Dodano: 2017-10-05

Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku to w Polsce wciąż nowość. Z drugiej strony świadomość przedsiębiorców w zakresie ich odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu jest coraz większa, jednak nie zawsze wiedzą, że odpowiedzialność tę można objąć ochroną.

– Aktualnie obserwujemy wzrastające zainteresowanie klientów ubezpieczeniami szkód w środowisku – zauważa Michał Kiesiński, dyrektor Departamentu Rozwoju EIB. Niemniej jednak główną przeszkodą do rozwoju tej linii ubezpieczeń nadal jest niska świadomość korzystających ze środowiska co do ryzyka, na jakie są narażeni oraz zakresu i skali potencjalnej odpowiedzialności. Ponadto silnie zakorzenione jest mylne przekonanie, że w razie emisji niebezpiecznych substancji do środowiska, w pierwszej kolejności akcje ratowniczą zobowiązane są podjąć państwowe jednostki ratownictwa. Podjęta przez Ergo Hestię inicjatywa poszerzenia wiedzy brokerów w przedmiocie zasad odpowiedzialności oraz dostępnej oferty ubezpieczeniowej jest tym bardziej cenna – podkreśla Michał Kiesiński.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...