bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
ERGO Hestia – nowości w ubezpieczeniach podróżnych

ERGO Hestia – nowości w ubezpieczeniach podróżnych

Dodano: 2022-07-22
Publikator: informacja prasowa

Pokrycie kosztów leczenia i pomocy medycznej do trzech mln zł, zwrot kosztów udziału własnego w szkodzie w wynajmowanym aucie do dwóch tys. zł, podwyższenie do jednego tys. zł limitu odpowiedzialności w związku z opóźnieniem lub odwołaniem środka transportu. Powyższe wyliczenie to przykłady nowych rozwiązań wprowadzonych do oferty ubezpieczeniowej ERGO Hestii. Poza wymienionymi warunkami ubezpieczyciel do końca września oferuje 15 proc. zniżki na polisy podróżne ERGO Podróż.

Anna Pawelec, ekspertka w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich ERGO Hestii, tłumacząc powody rozwinięcia oferty ubezpieczyciela stwierdziła, że obecnie, po dłuższej przerwie, Polacy wracają do zagranicznych urlopów. Zwróciła uwagę na nowe zagrożenia związane z takimi podróżami, np. ryzyko zachorowania, opóźnienia oraz odwołania lotów. Poza tym wspomniała o zmianach w preferencjach Polaków co do sposobów podróżowania.

Zmiany w warunkach ubezpieczeń turystycznych obejmują:

  • pokrycie kosztów leczenia i pomocy medycznej do trzech mln zł – suma ubezpieczenia dotyczy pomocy podczas podróży zagranicznej i podróżnego assistance;
  • podwyższenie do jednego tys. zł limitu odpowiedzialności w przypadku opóźnienia lub odwołania środka transportu – w takiej sytuacji pokryte będą koszty wyżywienia i zakwaterowania do określonego limitu w sytuacji, gdy nie pokryje ich przewoźnik;
  • ochrona dla osób przewlekle chorych, bez konieczności wykupywania rozszerzonej ochrony w przypadku wybranych chorób przewlekłych – dotyczy kosztów związanych z pogorszeniem stanu zdrowia wymagającym pomocy medycznej i będącym następstwem zdiagnozowanych chorób, takich jak: alergia, cukrzyca wszystkich typów, depresja czy otyłość.
  • zwrot kosztów udziału własnego w szkodzie w wynajmowanym aucie do dwóch tys. zł w ramach ubezpieczenia OC;
  • NNW: rozszerzenie ochrony do 24 godz. przed i po opuszczeniu kraju oraz podwyższenie wartości świadczenia do 200 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego;
  • Ochrona w przypadku obowiązkowej kwarantanny związanej z narażeniem na zakażenie SARS–CoV–2.

Ustalony limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na zakwaterowanie, posiłki i transport powrotny do miejsca zamieszkania wynosi 10 tys. zł dla każdego ubezpieczonego. Ochrona rozciąga się także na klientów, którzy zachorują na COVID-19 i będą zmuszeni do pozostania na przymusowej izolacji. Do zabezpieczenia się na wypadek zachorowania nie jest konieczne dokupienie dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...