bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Elektroniczne doręczanie pism od 1 lipca

Elektroniczne doręczanie pism od 1 lipca

Dodano: 2016-04-15
Publikator: Ministerstwo Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776) miało ono obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r. 10 dni temu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zmianie terminu wejścia w życie ww. rozporządzenia, dokonując odroczenia terminu do dnia 1 lipca 2016 r. Zmiana powstała w wyniku przełożenia daty obowiązywania nowych regulacji wprowadzających elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, a także treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 436).

Przepisy precyzują, że doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ms_z_dnia_20.10.2015_w_sprawie_strybu_i_sposoby_doreczen_elektr..pdf

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...