bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Elektromobilność – nowe problemy zamawiających i wykonawców

Elektromobilność – nowe problemy zamawiających i wykonawców

Dodano: 2022-03-01

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.110) obowiązuje od 2018 r.

Głównym celem ustawy jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz całego sektora transportu zero – i niskoemisyjnego.

Ustawa reguluje m.in. zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Od chwili uchwalenia ustawy wielu wykonawców, ale również zamawiających krytykowało przepisy tej ustawy, m.in. na zbyt wysokie limity we flotach samochodowych pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem oraz terminy od kiedy muszą one być egzekwowane przez zamawiających w prowadzonych postepowaniach przetargowych.

Zarówno wykonawcy jak i zamawiający mieli nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, ustawodawca przesunie daty obowiązywania limitów.

Jednakże od 1 stycznia 2022 r. obowiązują określone w art. 68 ustawy limity udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych.

Limity te będą miały wpływ na postępowania przetargowe prowadzone przez zamawiających w tym roku. Część zamawiających będzie miała obowiązek w prowadzonych postępowaniach przetargowych wprowadzać określone limity pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem służące do realizacji zamówienia publicznego.

W kolejnych Legal Flash będziemy informować Państwa o najczęściej spotykanych problemach m.in.
w zakresie stosowania ustawy – którzy zamawiający oraz w jakich postępowaniach są zobowiązani do stosowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...