bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Elektromobilność – nowe problemy zamawiających i wykonawców

Elektromobilność – nowe problemy zamawiających i wykonawców

Dodano: 2022-03-01

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.110) obowiązuje od 2018 r.

Głównym celem ustawy jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz całego sektora transportu zero – i niskoemisyjnego.

Ustawa reguluje m.in. zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Od chwili uchwalenia ustawy wielu wykonawców, ale również zamawiających krytykowało przepisy tej ustawy, m.in. na zbyt wysokie limity we flotach samochodowych pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem oraz terminy od kiedy muszą one być egzekwowane przez zamawiających w prowadzonych postepowaniach przetargowych.

Zarówno wykonawcy jak i zamawiający mieli nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, ustawodawca przesunie daty obowiązywania limitów.

Jednakże od 1 stycznia 2022 r. obowiązują określone w art. 68 ustawy limity udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych.

Limity te będą miały wpływ na postępowania przetargowe prowadzone przez zamawiających w tym roku. Część zamawiających będzie miała obowiązek w prowadzonych postępowaniach przetargowych wprowadzać określone limity pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem służące do realizacji zamówienia publicznego.

W kolejnych Legal Flash będziemy informować Państwa o najczęściej spotykanych problemach m.in.
w zakresie stosowania ustawy – którzy zamawiający oraz w jakich postępowaniach są zobowiązani do stosowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...