bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Elektromobilność – limity udziałów

Elektromobilność – limity udziałów

Dodano: 2022-05-23

W poprzednim Legal Flashu dotyczącym elektromobilności informowaliśmy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązują określone w art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych limity udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych.

Limity i zakres ich stosowania jest uzależniony od rodzaju podmiotu.

Naczelny lub centralny organ administracji państwowej oraz jednostka samorządu terytorialnego posiadająca powyżej 50 000 mieszkańców, zobowiązana jest zapewnić, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosił co najmniej 10 proc.

Powyższe limity będą odgrywały istotną rolę w zamówieniach publicznych, o czym poniżej.

Jednostki samorządu terytorialnego, które będą zlecać realizację zadań publicznych, zobowiązane są zagwarantować, aby wybrani w postępowaniach przetargowych wykonawcy, posiadali łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w wysokości minimum 10 proc.

Limit ten dotyczy floty pojazdów, która będzie używana przez wykonawcę przy wykonywaniu zleconego zadania publicznego.

Wykonywanie, zlecanie lub powierzanie zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiatanie oraz zwalczanie śliskości zimowej jest zwolnione z tego limitu.

Pozostali Zamawiający, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych, również zostali objęci stosowaniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale w ograniczony zakresie, o czym szerzej opowiemy podczas najbliższego śniadania z prawem zamówień publicznych – już w najbliższą środę.

Serdecznie zapraszamy!

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...