bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EIOPA: wytyczne w sprawie sprzedaży „execution only”

EIOPA: wytyczne w sprawie sprzedaży „execution only”

Dodano: 2017-10-12
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 11 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował wytyczne w sprawie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIPs), które mają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie związanych z nimi ryzyk.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...