bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EIOPA wyda sprawozdanie dot. kosztów i wcześniejszych wyników IBIP, osobistych produktów emerytalnych i programów emerytalnych

EIOPA wyda sprawozdanie dot. kosztów i wcześniejszych wyników IBIP, osobistych produktów emerytalnych i programów emerytalnych

Dodano: 2017-10-24
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 20 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz dwa pozostałe europejskie organy nadzoru – EBA i ESMA otrzymały zapytanie Komisji Europejskiej dotyczące wydawania okresowych raportów dotyczących kosztów i wcześniejszych wyników ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP), osobistych produktów emerytalnych i programów emerytalnych.

Pierwsze sprawozdanie, które zostanie wydane w 2018 r. przez EIOPA, powinno obejmować ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (IBIP) i produkty emerytalne. Na późniejszym etapie EIOPA powinna również składać sprawozdania dotyczące kosztów i realizacji programów emerytalnych.

„EIOPA przyjmuje ten wniosek, ponieważ przejrzystość i porównywalność kosztów i potencjalnych zwrotów są podstawowym warunkiem wstępnym dobrej ochrony konsumentów” – podaje w komunikacie EIOPA.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...