bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EIOPA: tablice wskaźników ryzyka za II kwartał 2017 r. nadal widoczne względnie stabilne ryzyko dla sektora ubezpieczeń w UE

EIOPA: tablice wskaźników ryzyka za II kwartał 2017 r. nadal widoczne względnie stabilne ryzyko dla sektora ubezpieczeń w UE

Dodano: 2017-10-27
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 26 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zaktualizowane tablice wskaźników ryzyka na podstawie danych z drugiego kwartału 2017 r.

Wyniki wskazują, że narażenie na ryzyko w sektorze ubezpieczeniowym w Unii Europejskiej pozostaje na stałym poziomie. Rentowność sektora wykazała pozytywne oznaki zarówno dla ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...