bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EIOPA opublikowało dokument Preparatory Guidelines on Product Oversight and Governance

EIOPA opublikowało dokument Preparatory Guidelines on Product Oversight and Governance

Dodano: 2016-04-15
Publikator: EIOPA

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) ogłosił wstępne wytyczne dotyczące nadzoru i zarządzania produktem, które będą obowiązywać zarówno zakłady ubezpieczeń jak i pośredników.

Wytyczne dostarczają pierwszych wskazówek, a także przygotowują organy krajowe, uczestników rynku do obowiązywania formalnych wytycznych przewidzianych w Dyrektywie dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Wytyczne wymagają, by firmy podejmowały odpowiednie kroki mające na celu zidentyfikowanie grupy konsumentów, do której ma być skierowany każdy nowy produkt trafiający do dystrybucji i wyróżnienie tzw. grupa targetowa. W ten sposób produkty będą odpowiadały określonym interesom i celom grup konsumentów na rynku, przez co zapewni się także stosowanie odpowiednich kanałów dystrybucji. Ponadto, zakłady ubezpieczeń powinny przed sprzedażą produktu wykonać odpowiednie testy, które przede wszystkim wykażą możliwe do wystąpienia ryzyka związane z tym produktem, łagodząc je i eliminując konsekwencje ich wystąpienia. EIOPA chce, aby w ten sposób zakłady ubezpieczeń wzmocniły swoje procesy kontrolno-nadzorujące w zarządzaniu produktami w okresie presprzedażowym. 

Wytyczne przewidują, że pośrednicy będą otrzymywać od zakładu ubezpieczeń pełną, niezbędną informację nie tylko o produkcie, ale także o jego rynku docelowym rynku. Istotne jest również, aby działalności pośrednika nie była w sprzeczności z strategią dystrybucyjną i wybranym rynkiem docelowym, jaki został określony przez zakład ubezpieczeń przy tworzeniu produktu finansowego.

Gabriel Bernardino, Przewodniczący EIOPA, powiedział: ”Wytyczne ponadto minimalizują ryzyko wystąpienia u konsumenta szkody w wyniku złej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Musimy zapewnić, że produkty są zaprojektowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klientów oraz będą sprzedane z poszanowaniem praw konsumenckich”.

Ubezpieczyciele i pośrednicy muszą zacząć traktować konsumentów jako centrum ich strategii biznesowych i do nich dopasowywać wszystkie elementy strategii dystrybucji i sprzedaży. Wstępne wytyczne zapewnią, że w okresie 2016 – 2017 organy nadzoru przygotują zarządy i kierownictwo zakładów ubezpieczeń do zaimplementowania w pełni postanowień dotyczących zarządzania produktem zawarte w dyrektywie IDD.

Raport końcowy w języku angielskim dostępny do pobrania w Pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

final_report_on_pog_guidelines_eiopa.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...