bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

EIOPA: Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

Dodano: 2017-08-21
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru (UE) Nr 2015-2450 oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego Dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Q&A są dostępne na stronie internetowej EIOPA pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/QA-on-regulation-18-08-2017.aspx

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...