bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EIOPA-CP-15-008 Consultation Paper on POG Guidelines for insurance undertakings and insurance distributors

EIOPA-CP-15-008 Consultation Paper on POG Guidelines for insurance undertakings and insurance distributors

Dodano: 2016-04-12

Konsultacje zakończono 29 stycznia 2016. Dokument ten skierowany jest do organów nadzoru. Ma on na celu określenie „sposobu procedowania w okresie przygotowawczym, zmierzającym do implementacji IDD”.

Część I dotyczy procesu tworzenia produktów ubezpieczeniowych, kontroli przed wprowadzeniem produktu na rynek i monitorowania ich funkcjonowania na rynku.
Część II obejmuje wytyczne w zakresie umów o dystrybucję produktów oraz czynności przygotowawcze zanim produkty będą dystrybuowane.

Pliki do pobrania

eiopa-cp-15-008_consultation_paper_on_pog_guidelines_for_insurance_undertakings_and_insurance_distributors.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...