bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Działania organów nadzorczych w 2020 r. w raporcie EIOPA

Działania organów nadzorczych w 2020 r. w raporcie EIOPA

Dodano: 2022-01-28

24 stycznia br. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority) wydał raport “The Consumer Trends Report 2021”. W raporcie EIOPA zidentyfikowano zagrożenia dla konsumentów wynikające z trendów na rynku ubezpieczeń, które mogą wymagać konkretnych propozycji politycznych lub działań nadzorczych ze strony krajowych organów nadzorczych, EIOPA lub państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jedną z kluczowych kwestii poruszonych w raporcie są działania podejmowane w 2020 r. przez właściwe krajowe organy nadzorcze w ich odpowiednich jurysdykcjach. Zaprezentowanie ich przez EIOPA ma na celu wspieranie kultury nadzoru wśród państw członkowskich UE poprzez promowanie wymiany informacji między organami krajowymi.

Jak wynika z raportu, działania krajowych organów nadzorczych w 2020 r. miały na celu przede wszystkim weryfikację stosowanych przez przedsiębiorców praktyk sprzedażowych, w tym prawidłowej identyfikacji wymagań i potrzeb klientów (APK), przejrzystości informacji przekazywanych klientom, a także spełnienia wymogów dotyczących szkolenia zawodowego pośredników ubezpieczeniowych. W szerszym ujęciu działania organów krajowych dotyczyły wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, w tym nadzoru nad produktami ubezpieczeniowymi.

W 2020 r. krajowe organy zgłosiły 73 konkretne działania w zakresie ochrony konsumentów dotyczące jednego lub wielu produktów i/lub tematów. W sektorze ubezpieczeń na życie organy krajowe podejmowały działania w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także niskimi zyskami związanymi z członkostwem w TUW.

W przypadku sektora ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie działania krajowych organów nadzorczych uwzględniały konsekwencje pandemii Covid-19. Analizowano m.in. problemy dotyczące produktów związanych z podróżami i ubezpieczeniami zdrowotnymi. Nadzorcy badali takie zagadnienia, jak dostęp do ubezpieczeń turystycznych dla określonych kategorii konsumentów, a także analizowali nowo tworzone ubezpieczenia zdrowotne i sposoby ich dystrybucji.

Z pełną treścią raportu EIOPA w języku angielskim mogą Państwo zapoznać się pod adresem: file:///C:/Users/a.kwasniewska/Downloads/Consumer%20Trends%20Report%202021%20-%20EN.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...