bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Dodano: 2022-08-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 2 czerwca 2022 r. decyzję, w której uznała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Finansowe za „podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, przy organizacji i nadzorowaniu wykonywania czynności agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego”.

Karygodne działanie miało polegać na nieprawidłowościach w procesie informowania klientów o braku możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Decyzja jest ostateczna.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...