bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Dodano: 2022-08-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 2 czerwca 2022 r. decyzję, w której uznała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Finansowe za „podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, przy organizacji i nadzorowaniu wykonywania czynności agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego”.

Karygodne działanie miało polegać na nieprawidłowościach w procesie informowania klientów o braku możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Decyzja jest ostateczna.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...