bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Działania agenta naruszające przepisy ustawy

Dodano: 2022-08-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 2 czerwca 2022 r. decyzję, w której uznała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Finansowe za „podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, przy organizacji i nadzorowaniu wykonywania czynności agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego”.

Karygodne działanie miało polegać na nieprawidłowościach w procesie informowania klientów o braku możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Decyzja jest ostateczna.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...