bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

Dodano: 2018-04-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Do tej pory na portalu beinsured.pl przedstawiliśmy dane zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym oraz postępowań kontrolnych KNF. W ostatniej części omówimy informacje zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do nadzoru Komisji nad rynkiem ubezpieczeniowym.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_knf_2017.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...