bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Dodano: 2014-08-21
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa ta dotyczy sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmienia dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. Celem uchwalenia dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących sprzedaży usług finansowych na odległość. Jak wskazano w dyrektywie „w ramach rynku wewnętrznego w interesie konsumentów leży posiadanie dostępu bez dyskryminacji do możliwie najszerszego zakresu usług finansowych dostępnych na terenie Wspólnoty, tak by mogli oni wybierać te, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. W celu zagwarantowania wolności wyboru, która jest podstawowym prawem konsumentów, niezbędny jest wysoki poziom ochrony konsumentów w celu wzmocnienia zaufania konsumenta do sprzedaży na odległość”.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_2002.65.we_sprzedaz_konsumentom_uslug_finansowych_na_odleglosc_i_zmieniajaca_dyr_90.619.ewg_97.7.we_98.27.we.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...