bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Dodano: 2014-08-21
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa ta dotyczy sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmienia dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. Celem uchwalenia dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących sprzedaży usług finansowych na odległość. Jak wskazano w dyrektywie „w ramach rynku wewnętrznego w interesie konsumentów leży posiadanie dostępu bez dyskryminacji do możliwie najszerszego zakresu usług finansowych dostępnych na terenie Wspólnoty, tak by mogli oni wybierać te, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. W celu zagwarantowania wolności wyboru, która jest podstawowym prawem konsumentów, niezbędny jest wysoki poziom ochrony konsumentów w celu wzmocnienia zaufania konsumenta do sprzedaży na odległość”.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_2002.65.we_sprzedaz_konsumentom_uslug_finansowych_na_odleglosc_i_zmieniajaca_dyr_90.619.ewg_97.7.we_98.27.we.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...