bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 29 czerwca 1995 r. przyjęły dyrektywę nr 95/26/WE. Dyrektywą tą dokonano zmiany dyrektyw Rady określających ogólne ramy prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa inwestycyjne i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCTIS). Dyrektywa ta zmieniła zatem dyrektywy nr 77/780/EWG i 89/646/EWG w dziedzinie instytucji kredytowych, dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG w dziedzinie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, dyrektywy 79/267/EWG i 92/96/EWG w dziedzinie ubezpieczeń na życie, dyrektywę 93/22/EWG w dziedzinie przedsiębiorstw inwestycyjnych i dyrektywę 85/611/EWG w zakresie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCTIS) w celu wzmocnienia nadzoru ostrożnościowego.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_95.26.we_zmieniajaca_dyrektywy_77.780.ewg_89.646.ewg_73.239.ewg_92.49.ewg_79.267.ewg_92.96.ewg_93.22.ewg.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...