bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 1992 r. przyjęła dyrektywę nr 92/49/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa ta zmieniała również dyrektywy o numerach 73/239/EWG oraz 88/357/EWG i jest nazywana trzecią dyrektywą w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa została uchwalona w związku z koniecznością dopełnienia wewnętrznego rynku ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie z punktu widzenia zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług, aby ułatwić zakładom ubezpieczeń, których siedziby zarządu mieszczą się we Wspólnocie, ubezpieczenia ryzyk umiejscowionych we Wspólnocie.  

Pliki do pobrania

dyrektywa_rady_ue_92.49.ewg_trzecia_dyrektywa_w_spr._ubezpieczen_innych_niz_ubezpieczenia_na_zycie.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...