bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 1992 r. przyjęła dyrektywę nr 92/49/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa ta zmieniała również dyrektywy o numerach 73/239/EWG oraz 88/357/EWG i jest nazywana trzecią dyrektywą w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa została uchwalona w związku z koniecznością dopełnienia wewnętrznego rynku ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie z punktu widzenia zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług, aby ułatwić zakładom ubezpieczeń, których siedziby zarządu mieszczą się we Wspólnocie, ubezpieczenia ryzyk umiejscowionych we Wspólnocie.  

Pliki do pobrania

dyrektywa_rady_ue_92.49.ewg_trzecia_dyrektywa_w_spr._ubezpieczen_innych_niz_ubezpieczenia_na_zycie.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...