bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 1992 r. przyjęła dyrektywę nr 92/49/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa ta zmieniała również dyrektywy o numerach 73/239/EWG oraz 88/357/EWG i jest nazywana trzecią dyrektywą w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa została uchwalona w związku z koniecznością dopełnienia wewnętrznego rynku ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie z punktu widzenia zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług, aby ułatwić zakładom ubezpieczeń, których siedziby zarządu mieszczą się we Wspólnocie, ubezpieczenia ryzyk umiejscowionych we Wspólnocie.  

Pliki do pobrania

dyrektywa_rady_ue_92.49.ewg_trzecia_dyrektywa_w_spr._ubezpieczen_innych_niz_ubezpieczenia_na_zycie.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...