bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 91/675/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dyrektywa nr 91/675/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła dyrektywę nr 91/675/EWG ustanawiającą Komitet ds. Ubezpieczeń. Zgodnie z dyrektywą zadaniem Komitetu jest rozpatrywanie wszelkich kwestii odnoszących się do stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących sektora ubezpieczeń, w szczególności dyrektyw z dziedziny ubezpieczeń bezpośrednich.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_91.675.ewg_ustanawiajaca_komitet_ds.ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...