bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 91/675/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dyrektywa nr 91/675/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła dyrektywę nr 91/675/EWG ustanawiającą Komitet ds. Ubezpieczeń. Zgodnie z dyrektywą zadaniem Komitetu jest rozpatrywanie wszelkich kwestii odnoszących się do stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących sektora ubezpieczeń, w szczególności dyrektyw z dziedziny ubezpieczeń bezpośrednich.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_91.675.ewg_ustanawiajaca_komitet_ds.ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...