bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa została wydana z uwagi na fakt, że w układzie i treści bilansów zakładów ubezpieczeń w różnych państwach członkowskich występowały istotne różnice. Celem dyrektywy było ustanowienie jednakowego układu i takich samych pozycji dla bilansów wszystkich wspólnotowych zakładów ubezpieczeń.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_91.674.ewg_roczne_i_skonsolidowane_sprawozdania_finansowe_zakladow_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...