bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa została wydana z uwagi na fakt, że w układzie i treści bilansów zakładów ubezpieczeń w różnych państwach członkowskich występowały istotne różnice. Celem dyrektywy było ustanowienie jednakowego układu i takich samych pozycji dla bilansów wszystkich wspólnotowych zakładów ubezpieczeń.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_91.674.ewg_roczne_i_skonsolidowane_sprawozdania_finansowe_zakladow_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...