bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa została wydana z uwagi na fakt, że w układzie i treści bilansów zakładów ubezpieczeń w różnych państwach członkowskich występowały istotne różnice. Celem dyrektywy było ustanowienie jednakowego układu i takich samych pozycji dla bilansów wszystkich wspólnotowych zakładów ubezpieczeń.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_91.674.ewg_roczne_i_skonsolidowane_sprawozdania_finansowe_zakladow_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...