bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 78/473/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dyrektywa nr 78/473/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 30 maja 1978 r. przyjęto dyrektywę Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie. Dyrektywa ta została wydana m.in. po to, aby ułatwić skuteczne prowadzenie działalności koasekuracyjnej we Wspólnocie poprzez minimum koordynacji mającej na celu zapobieganie zakłócaniu konkurencji i nierównemu traktowaniu, nie wpływając na swobodę, jaka istnieje w niektórych państwach członkowskich.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_78.473.ewg_koordynacja_przepisow_dotyczacych_koasekuracji_we_wspolnocie.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...