bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 5 listopada 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie. Dyrektywa ta została przyjęta, aby poprzez wyeliminowanie niektórych rozbieżności występujących w krajowych prawodawstwach dotyczących nadzoru ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. W dyrektywie wyjaśniono, że aby osiągnąć powyższy cel i tym samym zapewnić właściwą ochronę ubezpieczającym i uprawnionym we wszystkich państwach członkowskich, przepisy dotyczące wymaganych gwarancji finansowych zakładów ubezpieczeń na życie powinny zostać skoordynowane. Ponadto dyrektywa została przyjęta ze względu na konieczność dopełnienia rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń na życie, w zakresie zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług w państwach członkowskich, tak aby ułatwić pokrywanie zobowiązań ze zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych we Wspólnocie zakładom ubezpieczeń na życie posiadającym siedzibę zarządu na obszarze Wspólnoty. Kolejnym istotnym celem przyjęcia dyrektywy było umożliwienie ubezpieczającym korzystanie z usług nie tylko tych ubezpieczycieli, którzy prowadzą działalność w ich własnym kraju, ale również ubezpieczycieli, których siedziba zarządu znajduje się na obszarze Wspólnoty i którzy prowadzą działalność w innych państwach członkowskich.  

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_ue_2002.83.we_ubezpieczenia_na_zycie.pdf

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...