bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 19 marca 2001 r. przyjęły dyrektywę nr 2001/17/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa przewiduje m.in. zasady koordynacji w celu określenia prawa stosowanego do środków odnoszących się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego zakładów ubezpieczeniowych. Celem dyrektywy nie jest natomiast stanowienie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego wskazującego właściwe prawo stosowane do umów i innych stosunków prywatnych. Dyrektywa ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą środki odnoszące się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego pochodzenia. Od zasady tej przewidziane są również liczne wyjątki w celu ochrony uprawnionych oczekiwań i pewności określonych transakcji w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie pochodzenia.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_2001.17.we_w_sprawie_reorganizacji_i_likwidacji_zakladow_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...