bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 19 marca 2001 r. przyjęły dyrektywę nr 2001/17/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa przewiduje m.in. zasady koordynacji w celu określenia prawa stosowanego do środków odnoszących się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego zakładów ubezpieczeniowych. Celem dyrektywy nie jest natomiast stanowienie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego wskazującego właściwe prawo stosowane do umów i innych stosunków prywatnych. Dyrektywa ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą środki odnoszące się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego pochodzenia. Od zasady tej przewidziane są również liczne wyjątki w celu ochrony uprawnionych oczekiwań i pewności określonych transakcji w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie pochodzenia.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_2001.17.we_w_sprawie_reorganizacji_i_likwidacji_zakladow_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...