bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 16 maja 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2000/26/WE. Celem dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz zmiana dyrektyw Rady nr 73/239/EWG i 88/357/EWG. Dyrektywa ta jest zwana czwartą dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dyrektywa została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_2000.26.we_czwarta_dyrektywa_w_sprawie_ubezpieczen_komunikacyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...