bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 16 maja 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2000/26/WE. Celem dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz zmiana dyrektyw Rady nr 73/239/EWG i 88/357/EWG. Dyrektywa ta jest zwana czwartą dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dyrektywa została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_2000.26.we_czwarta_dyrektywa_w_sprawie_ubezpieczen_komunikacyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...