bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 16 maja 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2000/26/WE. Celem dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz zmiana dyrektyw Rady nr 73/239/EWG i 88/357/EWG. Dyrektywa ta jest zwana czwartą dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dyrektywa została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_2000.26.we_czwarta_dyrektywa_w_sprawie_ubezpieczen_komunikacyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...