bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dodano: 2014-09-01
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, 11.12.2006, p.1)

Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r.

Dyrektywa stanowi obecnie podstawowy akt regulujący i harmonizujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej system podatku od wartości dodanej. Dyrektywa zastąpiła wcześniej obowiązującą i spełniającą tę samą rolę VI Dyrektywę Rady.

Pliki do pobrania

dyrektywa_2006__112_we_rady_z_28.11.2006.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...