bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dodano: 2014-09-01
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, 11.12.2006, p.1)

Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r.

Dyrektywa stanowi obecnie podstawowy akt regulujący i harmonizujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej system podatku od wartości dodanej. Dyrektywa zastąpiła wcześniej obowiązującą i spełniającą tę samą rolę VI Dyrektywę Rady.

Pliki do pobrania

dyrektywa_2006__112_we_rady_z_28.11.2006.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...