bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Dodano: 2014-09-01
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, 11.12.2006, p.1)

Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r.

Dyrektywa stanowi obecnie podstawowy akt regulujący i harmonizujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej system podatku od wartości dodanej. Dyrektywa zastąpiła wcześniej obowiązującą i spełniającą tę samą rolę VI Dyrektywę Rady.

Pliki do pobrania

dyrektywa_2006__112_we_rady_z_28.11.2006.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...