bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
DSA – procedura notice & action

DSA – procedura notice & action

Dodano: 2022-07-27
Publikator: chmuraprawna.pl

Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA), wyróżnia kategorię dostawców usług hostingu i przewiduje dla nich obowiązki związane z procedurą zgłaszania oraz usuwania nielegalnych treści („notice & action”).

Dostawcy hostingu stanowią kwalifikowaną postać dostawców usług pośrednich. Zgodnie z art. 2 lit. f DSA, usługa hostingu polega na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie. Dostawca hostingu nie rozpowszechnia przy tym przekazanych informacji, co odróżnia go od kategorii platform internetowych (dlatego komunikatory internetowe, poczta elektroniczna są hostingodawcami, a nie platformami). Oprócz obowiązków dotyczących wszystkich dostawców usług pośrednich, DSA wyróżnia dodatkowe powinności, jakie będą ciążyć na dostawcach hostingu. Skoro są nimi również platformy internetowe, obowiązki nałożone na hostingodawców dotyczyć będą także takich platform.

Zgłoszenie nielegalnych treści

Obowiązki nałożone na hostingodawców wiążą się z procedurą „notice & action”. Użytkownicy usługi oraz inne osoby będą mogły zgłaszać drogą elektroniczna treści, które uznają za nielegalne. Co do zasady odbywać się to powinno np. poprzez dedykowany formularz, który umożliwi uzasadnienie zgłoszenia, wskazanie danych zgłaszającego i oznaczenie adresu elektronicznego lokalizacji informacji. Dostawca powinien niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia oraz powiadomić o swojej decyzji w odniesieniu do informacji. Decyzje te mogą polegać na, np.: usunięciu treści, uniemożliwieniu dostępu do nich, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, zawieszeniu lub usunięciu kont użytkowników, względnie odmowę usunięcia danych itd. Jeśli dostawca nie zareaguje na zgłoszenie, ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez osobę trzecią informacje. Podkreślić trzeba, że dostawca ma obowiązek usunąć treści nielegalne – tj. naruszające przepisy prawa unijnego lub krajowego, a nie z innych względów szkodliwe.

Powiadomienie o decyzji

Jeśli dostawca zdecyduje się usunąć treść czy uniemożliwić dostęp do niej, powinien powiadomić o swojej decyzji i jej uzasadnieniu osobę, która treść umieściła. Przytoczone powinno zawierać wymienione w DSA elementy – m.in. wskazać przepisy lub warunki korzystania z usługi, które opublikowana informacja narusza. Powiadomienie powinno być tak skonstruowane, by jego odbiorca miał możliwość odwołania się od decyzji. Nie jest jasne czy w przypadku, gdy okaże się, że reakcja dostawcy była nieprawidłowa, ponieważ treści nie były bezprawne, dostawca ponosi odpowiedzialność względem odbiorcy chociażby za usunięcie danych. W każdym razie, w przypadku hostingodawców nie będących jednocześnie platformami internetowymi, odwołanie wiąże się z wejściem na drogę sądowa lub pozasądową. Nie ma obowiązku przeprowadzenia wewnętrznego postępowania odwoławczego. Ponadto zanonimizowane decyzje z uzasadnieniami publikowane będą w ogólnodostępnej bazie Komisji Europejskiej.

 

Źródła:

AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_KOMPENDIUM.pdf (traple.pl)

EUR-Lex – 52020PC0825 – PL – EUR-Lex (europa.eu)

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

 

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie