bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. II

DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. II

Dodano: 2022-08-09
Publikator: chmuraprawna.pl

Obowiązki platform internetowych stanowią centralny przedmiot regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA). To za ich pośrednictwem rozpowszechniane są treści w Internecie. 

Oprócz, wymienionych w poprzednim artykule, obowiązków związanych z procedurą notice & action i systemem rozpatrywania wewnętrznych skarg, DSA nakłada na platformy internetowe dodatkowe obowiązki związane z moderowaniem umieszczanych na nich treści oraz zapewnieniem przejrzystego handlu internetowego.

Zgłaszanie przestępstw

Platformy internetowe mogą stać się narzędziem do rozpowszechniania treści, których publikacja stanowi przestępstwo. Dlatego, niezależnie od trybu usuwania nielegalnych publikacji, jednym z obowiązków nałożonych na platformy internetowe, w ramach moderowania treści, jest obowiązek natychmiastowego zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa (głównie poprzez próbę publikacji zakazanej treści na platformie) właściwym organom ścigania. Aby obowiązek ten nie był nadmierny, obejmuje on swoim zakresem „poważne przestępstwa” stanowiące zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa osób. W preambule dyrektywa wskazuje, że chodzi tu m.in. o przestępstwa dotyczące pornografii dziecięcej.

Weryfikacja tożsamości przedsiębiorców

Platformy, które umożliwiają zawieranie umów z przedsiębiorcami na odległość (platformy noclegowe, sklepy internetowe), powinny zapewnić przejrzystość w odniesieniu do podmiotów oferujących swoje produkty lub usługi. W tym celu platforma, zanim umożliwi przedsiębiorcom korzystanie z niej, powinna pozyskać podstawowe informację pozwalające na ich identyfikację (dane kontaktowe, wpis do odpowiedniego rejestru). Platformy powinny przekazywać te informacje konsumentom w jasny i zrozumiały sposób oraz weryfikować ich prawidłowość, zwłaszcza przy wykorzystaniu ogólnodostępnych źródeł. Ustawodawca wyraźnie wskazuje przy tym w preambule, że weryfikacja taka ma być proporcjonalna, nie może być zbyt kosztowna i czasochłonna. Optymalnie wszystkie dane powinny być podawane przez samego przedsiębiorcę za pomocą znajdującego się na stronie interfejsu. Nadrzędnym celem regulacji jest zniechęcenie przedsiębiorców do oferowania produktów i usług z naruszeniem przepisów unijnych – wobec łatwiej ich identyfikacji  w przypadku takiego naruszenia.

Przejrzystość reklam internetowych

Na platformach internetowych często umieszczane są reklamy. To, który odbiorcy widzi daną reklamę, zależy głównie od profilowania jego danych pozyskanych w czasie przeglądania sieci. Aby zapewnić przejrzystość reklam, platformy internetowe będą musiały przekazywać każdorazowo, w czasie rzeczywistym informację użytkownikom o tym, że wyświetlana przez nich treść jest reklamą oraz w czyim imieniu reklama ta jest publikowana. Ponadto platformy muszą wskazać główne parametry wykorzystane do określenia odbiorcy, któremu wyświetla się reklamę (czyli dlaczego widzi tę, a nie inną reklamę – powinno to polegać np. na wskazaniu cech użytkownika, jakie ustalono na podstawie profilowania jego danych).

Informacje związane z obowiązkami nałożonymi na platformy np. w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów, powinny być zawarte w sporządzanych sprawozdaniach. Platformy będą musiały też regularnie publikować informację o liczbie aktywnych użytkowników – ma to znaczenie dla uznania ich za bardzo duże platformy.

Źródła:  

https://traple.pl/wp-content/uploads/2021/03/AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_KOMPENDIUM.pdf?utm_source=Publication&utm_medium=LinkedIn&utm_campaign=KOMPENDIUM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...