bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. I

DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. I

Dodano: 2022-07-29
Publikator: chmuraprawna.pl

Obowiązki platform internetowych stanowią centralny przedmiot regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA). To za ich pośrednictwem rozpowszechniane są treści w Internecie. 

Platformy internetowe, w myśl DSA, to dostawcy usługi hostingu, którzy na żądanie odbiorcy usługi, przechowują i rozpowszechniają publicznie informacje, chyba że jest to tylko ich działalność poboczna. Platformami są więc serwisy społecznościowe, sklepy internetowe czy platformy noclegowe. Aby nie obciążać zanadto mniejszych podmiotów, obowiązki odnoszące się do platform internetowych nie dotyczą mikro- i małych przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych. 

Rozpatrywanie skarg

Zgodnie z przyjętą w DSA zasadą proporcjonalności, poza obowiązkami wyraźnie przydzielonymi do platform internetowych, muszą one także dostosować się do wymogów wiążących dla wszystkich dostawców usług pośrednich oraz hostingodawców. Podobnie jak w przypadku tych ostatnich, platformy muszą umożliwiać zgłaszanie. Muszą także usuwać treści nielegalne (notice & action). Oprócz tego mają one obowiązek umożliwić wnoszenie drogą elektroniczną odwołań od decyzji podjętych w związku z uznaniem treści za nielegalną. Wewnętrzne rozpatrywanie skarg dotyczy więc podmiotu, który treść umieścił, a nie użytkownika, który zgłosił nielegalną treść, w przypadku gdy zgłoszenie nie zostanie uwzględnione. Użytkownikowi takiemu przysługuje ewentualnie prawo do zaskarżenia decyzji do sądu na zasadach ogólnych. Alternatywą dla trybu wewnętrznego ma być możliwość odwołania się do niezależnego, eksperckiego organu pozasądowego, którego decyzje mają być dla platformy wiążące. Organy te mogą być organami publicznymi lub prywatnymi, a jeśli spełniają określone warunki uzyskują stosowny certyfikat i trafiają na listę Komisji Europejskiej. 

Zaufani sygnaliści i prawo do zawieszania świadczenia usługi

W odniesieniu do platform internetowych, DSA przewiduje także mechanizmy usprawniające procedurę notice & action. Przede wszystkim służyć temu mają zaufane podmioty sygnalizujące (trusted flaggers) – niezależni eksperci, których zgłoszenia mają być traktowane w sposób priorytetowy. Mogą nimi być zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, które wykazały się terminowym i obiektywnym zgłaszaniem nielegalnych treści. Komisja Europejska będzie również prowadzić rejestr tych podmiotów. Jeśli podmiot taki działa nieprawidłowo, może stracić swój status. Ponadto, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony zarówno sygnalistów, jak i użytkowników umieszczających nielegalne treści, platformy będą mogły zawieszać świadczenie swoich usług na rzecz odbiorców, którzy zbyt często dokonują ewidentnie (tzn. ich ocena powinna być oczywista nawet dla laika) bezzasadnych zgłoszeń lub publikują ewidentnie nielegalne treści. Platformy powinny kierować się tu bezwzględnymi danymi liczbowymi oraz kryteriami ocennymi (zamiar, powaga naruszenia), które powinny być jasno wskazane w warunkach świadczenia usług.  

Niedługo ukaże się druga część tego artykułu. Zapraszamy, aby śledzić naszą stronę.

 

Źródła:  

https://traple.pl/wp-content/uploads/2021/03/AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_KOMPENDIUM.pdf?utm_source=Publication&utm_medium=LinkedIn&utm_campaign=KOMPENDIUM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en 

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...