bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
DSA – KOMPETENCJE ORGANU KRAJOWEGO

DSA – KOMPETENCJE ORGANU KRAJOWEGO

Dodano: 2022-09-22
Publikator: chmuraprawna.pl

W poprzednich artykułach poświęconych DSA przedstawiliśmy obowiązki, jakie rozporządzenie nałoży na poszczególnych dostawców usług cyfrowych. Aby zapewnić stosowanie i egzekwowanie DSA, akt ten przewiduje również stworzenie odpowiednich organów na poziomie unijnym, a także krajowym, którym zajmiemy się w tym tekście.

Koordynator ds. usług cyfrowych – założenia ustrojowe

Na poziomie państw członkowskich organem właściwym do DSA ma być koordynator ds. usług cyfrowych. Państwa te same zdecydują czy będzie to organ już istniejący (w Polsce mógłby być to np. Urząd Komunikacji Elektronicznej) o rozszerzonych kompetencjach bądź zupełnie nowy podmiot. Może być też tak, że wiele organów krajowych będzie realizowało zadania z zakresu DSA, a koordynator będzie nadzorował ich współpracę. To z koordynatorem będą się kontaktować ws. rozporządzenia organy unijne oraz innych krajów członkowskich. Ma on być niezależny i prowadzić postępowania z zakresu DSA w sposób bezstronny i sprawiedliwy. Koordynatorowi mają podlegać podmioty, które mają w danym kraju siedzibę lub – w przypadku podmiotów spoza UE – przedstawicielstwo.

Kompetencje koordynatora ds. usług cyfrowych

Koordynator ma być uprawniony przede wszystkim do prowadzenia dochodzeń ws. naruszeń dokonywanych przez dostawców usług cyfrowych. Dochodzenia mogą być wszczynane m.in. wskutek skarg użytkowników na dostawców usług.  W ramach tych dochodzeń, organ może żądać informacji dotyczących naruszeń od dostawców i innych, wymienionych w akcie podmiotów, w tym od członków personelu dostawcy oraz wykonywać kontrolę w miejscu prowadzenia działalności. Ponadto DSA przewiduje dla Koordynatora uprawnienie egzekucyjne – przede wszystkim nakładanie kar za naruszenia rozporządzenia przy uwzględnieniu m.in. charakteru, powtarzalności i czasu trwania naruszenia. Ustalenie wysokości kar pozostaje w gestii państw członkowskich, ale mogą być one bardzo znaczne – DSA zakłada ich górny limit w wysokości sześciu proc. rocznego przychodu lub obrotu danego dostawcy. Z innych uprawnień warto wymienić nakazywanie zaprzestania naruszeń i nakładanie proporcjonalnych środków naprawczych (np. pozbawienie dostawcy wpływów z reklam niewłaściwych treści lub poprawę widoczności niektórych treści). Poza tym podmioty, wobec których będzie toczyć się postępowanie, będą mogły przyjąć na siebie zobowiązania zapewnienia zgodności z rozporządzeniem, które koordynator będzie mógł zatwierdzić i nadać im moc wiążącą. Finalny kształt wskazanych kompetencji ma zależeć przede wszystkim od legislacji państw członkowskich, które będą uwzględniały ograniczenia ustrojowe. Może się okazać, że do realizacji wielu uprawnień potrzebna będzie zgoda lub współdziałanie innych organów (np. sądów czy policji). Koordynatorzy ds. usług cyfrowych będą ponadto zobowiązani do publikowania rocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz do współpracy z koordynatorami z innych państw członkowskich.

Ciąg dalszy artykułu ukaże się wkrótce. Opiszemy w nim kompetencje organów unijnych wynikające z DSA.

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...