bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 22 czerwca 1988 r. została uchwalona tzw. druga dyrektywa rady nr 88/357/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług. W dyrektywie tej dokonano również zmiany i uzupełnienia tzw. pierwszej dyrektywy nr 73/239/EWG. Przedmiotem dyrektywy 88/357/EWG jest ustanowienie szczególnych przepisów odnoszących się do swobody świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeniowe oraz dotyczących grup ubezpieczeń objętych pierwszą dyrektywą.

Pliki do pobrania

druga_dyrektywa_rady_ue_88.357.ewg_koordynacja_przepisow_dot._ubezp._bezposrednich_innych_niz_ubezpieczenia_na_zycie.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...