bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 22 czerwca 1988 r. została uchwalona tzw. druga dyrektywa rady nr 88/357/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług. W dyrektywie tej dokonano również zmiany i uzupełnienia tzw. pierwszej dyrektywy nr 73/239/EWG. Przedmiotem dyrektywy 88/357/EWG jest ustanowienie szczególnych przepisów odnoszących się do swobody świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeniowe oraz dotyczących grup ubezpieczeń objętych pierwszą dyrektywą.

Pliki do pobrania

druga_dyrektywa_rady_ue_88.357.ewg_koordynacja_przepisow_dot._ubezp._bezposrednich_innych_niz_ubezpieczenia_na_zycie.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...