bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych. Dyrektywa została przyjęta m.in. w związku z koniecznością rozciągnięcia obowiązku ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz fakt, że kwoty, do wysokości których ubezpieczenia jest obowiązkowe, powinny w każdy przypadku zagwarantować poszkodowanym odpowiednie odszkodowanie, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim nastąpił wypadek.

Pliki do pobrania

druga_dyrektywa_rady_84.5.ewg_zblizanie_ustawodawstw_panstw_czlonkowskich_ubezpieczenia_.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...