bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych. Dyrektywa została przyjęta m.in. w związku z koniecznością rozciągnięcia obowiązku ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz fakt, że kwoty, do wysokości których ubezpieczenia jest obowiązkowe, powinny w każdy przypadku zagwarantować poszkodowanym odpowiednie odszkodowanie, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim nastąpił wypadek.

Pliki do pobrania

druga_dyrektywa_rady_84.5.ewg_zblizanie_ustawodawstw_panstw_czlonkowskich_ubezpieczenia_.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...