bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych. Dyrektywa została przyjęta m.in. w związku z koniecznością rozciągnięcia obowiązku ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz fakt, że kwoty, do wysokości których ubezpieczenia jest obowiązkowe, powinny w każdy przypadku zagwarantować poszkodowanym odpowiednie odszkodowanie, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim nastąpił wypadek.

Pliki do pobrania

druga_dyrektywa_rady_84.5.ewg_zblizanie_ustawodawstw_panstw_czlonkowskich_ubezpieczenia_.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...