bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych. Dyrektywa została przyjęta m.in. w związku z koniecznością rozciągnięcia obowiązku ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz fakt, że kwoty, do wysokości których ubezpieczenia jest obowiązkowe, powinny w każdy przypadku zagwarantować poszkodowanym odpowiednie odszkodowanie, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim nastąpił wypadek.

Pliki do pobrania

druga_dyrektywa_rady_84.5.ewg_zblizanie_ustawodawstw_panstw_czlonkowskich_ubezpieczenia_.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...