bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Dowód rażącego wygórowania stawek za wynajem pojazdu zastępczego spoczywa na ubezpieczycielu

Dowód rażącego wygórowania stawek za wynajem pojazdu zastępczego spoczywa na ubezpieczycielu

Dodano: 2016-09-07
Publikator: Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt VIII Ga 155/16) orzekł, że poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów oferujących najniższe ceny prac naprawczych. To samo należy odnieść do obowiązku poszukiwania przez poszkodowanego firmy, oferującej najem pojazdu zastępczego. Dowód rażącego wygórowania stawek spoczywa na ubezpieczycielu.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwoty 6 750 zł związanej z kosztami wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu. W związku z wynajmem pojazdu zastępczego powódka wystawiła rachunek, a następnie poszkodowana przelała na rzecz powódki wierzytelność przysługującą jej wobec pozwanego zakładu ubezpieczeń, dokonując w ten sposób zapłaty za wykonaną usługę. Powódka wskazała, że zgłosiła roszczenie pozwanemu towarzystwu, ten jednak odmówił zapłaty świadczenia, uznając, że roszczenie nie zostało dostatecznie udokumentowane.

W wyniku kolizji uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym używanie uległ samochód należący do poszkodowanej. Poszkodowana prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii notarialnej. Przed zdarzeniem komunikacyjnym używała samochodu do dojazdów do pracy oraz do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług notarialnych. W związku z powyższym poszkodowana zawarła z powódką umowę najmu pojazdu zastępczego. Opłata za najem pojazdu wynosiła 250 zł za każdą dobę. O wynajęciu pojazdu zastępczego został poinformowany pozwany zakład ubezpieczeń. Poszkodowana zawarła z powódką umowę przelewu wierzytelności, przedmiotem której było przeniesienie przez poszkodowaną na rzecz powódki wierzytelności przysługującej poszkodowanej wobec zakładu ubezpieczeń w zakresie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Pliki do pobrania

orzeczenie_viii_ga_155_16.pdf

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...