bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Dostęp ubezpieczycieli do danych o mandatach i punktach karnych

Dostęp ubezpieczycieli do danych o mandatach i punktach karnych

Dodano: 2022-06-17
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Od piątku 17 czerwca obowiązują nowe przepisy. Na ich mocy ubezpieczyciele komunikacyjni otrzymali dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych.

Dane te będą mogły być uwzględniane podczas kalkulacji składki ubezpieczeniowej w polisach dla posiadaczy samochodów. Dzięki temu zostały spełnione postulaty zgłaszane od lat przez branżę ubezpieczeniową w Polsce.

Wspomniane uprawnienia zostały nadane przez ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Akt wprowadził zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Umożliwiają one udostępnianie ubezpieczycielom danych z CEPiK. Regulacja wskazuje, o jakich naruszeniach przepisów ruchu drogowego – przestępstwach i wykroczeniach, zakłady ubezpieczeniowe będą miały informacje. Są to w szczególności:

  • przestępstwa, o których stanowi kodeks karny, np.: nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, spowodowanie katastrofy;
  • wykroczenia,  które są zawarte w kodeksie wykroczeń, np.: prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, wykroczenia przeciwko pieszym, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypomnijmy, że celem udostępnienia tego rodzaju informacji jest ich wykorzystanie podczas oceny ryzyka ubezpieczeniowego przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Ponadto więcej wiadomości w tym temacie pozwoli na lepszą indywidualizację składek, co jest pozytywnym wyzwaniem dla ubezpieczycieli. Choć z przyznanych uprawnień zakłady ubezpieczeniowe mogą korzystać od 17 czerwca, to jednak uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu będzie decydowało o tym, kiedy konkretny ubezpieczyciel wprowadzi taryfikator uwzględniający punkty karne oraz mandaty.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...