bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Dlaczego kierowcy płacą więcej za OC? Odpowiada Superpolisa.pl

Dlaczego kierowcy płacą więcej za OC? Odpowiada Superpolisa.pl

Dodano: 2016-09-28

Od początku 2016 r. odnotowuje się wzrost cen składek za ubezpieczenie OC. Podwyżki głównie spowodowane są trudną sytuacją finansową zakładów ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. W zeszłym roku ubezpieczyciele ponieśli straty w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych w wysokości 1 mld zł. W pierwszym półroczu 2016 r. ubezpieczyciele otrzymali 3,9 mld zł przypisu składki z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych, tj. o 16,8% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wyższe stawki za OC należy łączyć z utrzymującymi się od dawna niekorzystnymi finansowymi wynikami branży. Niska rentowność polis komunikacyjnych przynosi ubezpieczycielom liczone w milionach straty. Na obecny stan wpływ miały także wytyczne KNF-u dotyczące praktyki likwidacji szkód i sposobu kalkulacji składek. Nie bez znaczenia jest również dynamiczny wzrost wartości wypłacanych z OC odszkodowań i świadczeń – dodaje Bartłomiej Behnke z multiagencji ubezpieczeniowej Superpolisa.pl.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...