bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
DGP: likwidacja OFE nastąpi w styczniu 2018 r.

DGP: likwidacja OFE nastąpi w styczniu 2018 r.

Dodano: 2017-06-01

Reforma OFE jest zapowiadana przez rząd już od dawna. W dalszym ciągu projekty ustaw nie zostały opublikowane, a prace w resorcie finansów przedłużają się. Redakcji Dziennika Gazety Prawnej udało się dotrzeć do sporządzonych w MF wstępnych projektów ustaw. Zgodnie z informacjami DGP, prace przebiegają nad dwoma aktami prawnymi – ustawą dot. likwidacji OFE i ustawą o ubezpieczeniach pracowniczych.

Jak podano w artykule DGP „Reforma OFE od stycznia. 75 proc. aktywów trafi na konta w III filarze”, likwidacja OFE ma rozpocząć się w styczniu 2018 r. W pierwszym etapie transformacji środków z OFE, 25% jednostek uczestnictwa na rachunkach otwartych funduszy emerytalnych ma zostać umorzona, a ich wartość zapisana na subkoncie w ZUS. W ciągu czterech dni podmioty zarządzające OFE będą musiały przekazać do Funduszu Rezerwy Demograficznej aktywa odpowiadające wysokości umorzonych jednostek. Aktywa mogą być zarówno w formie akcji, obligacji, listów zastawnych czy gotówki. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy, Funduszem Rezerwy Demograficznej zacznie zarządzać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, należące do Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecnie FRD zarządza ZUS.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...