bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Deutsche Bank zapłaci 5 mln zł kary za pobieranie wygórowanych opłat za wydanie zaświadczeń o historii spłaty kredytu

Deutsche Bank zapłaci 5 mln zł kary za pobieranie wygórowanych opłat za wydanie zaświadczeń o historii spłaty kredytu

Dodano: 2020-08-13
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK w toku postępowania uznał, że Deutsche Bank Polska stosował niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do mechanizmu wyliczania opłat za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu i nałożył na podmiot karę w wysokości blisko 5 mln zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...