bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Deloitte: dyrektorzy finansowi odczuwają niepewność

Deloitte: dyrektorzy finansowi odczuwają niepewność

Dodano: 2016-05-13
Publikator: Deloitte

Firma Deloitte zrealizowała badania wśród dyrektorów finansowych. Wynika z nich, że 60 proc. z nich uważa, że obecnie panuje wysoki poziom niepewności ekonomicznej. Natomiast wśród badanych z Europy Zachodniej taką opinię wykazuje co 7. respondent.

Zdaniem twórców raportu, przyczyny pogorszenia się nastrojów zauważalne wśród polskich dyrektorów są inne niż dla ankietowanych z innych krajów. Ich źródło stanowią niepokoje o spadek popytu krajowego, rosnącą presję cenową czy niepewności związane z zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi.

Dyrektorzy finansowi ocenili, że „optymizm netto”, a więc różnica między osobami wskazującymi pozytywne trendy rozwoju gospodarki i nastawionych sceptycznie, ważony skalą PKB poszczególnych państw, został oszacowany dla krajów Unii Europejskiej na poziomie 3 proc.

 – Wśród polskich CFO także zanotowaliśmy istotnie obniżenie poziomu optymizmu, z 32 proc. w ub. roku do 21 proc. obecnie, choć jego poziom jest dużo wyższy niż w innych krajach unijnych – powiedział prezentując wyniki badania Krzysztof Pniewski, partner w Dziale Konsultingu Deloitte. 

Zdaniem Pniewskiego pesymistyczne nastroje mogą utrzymywać się wśród polskich CFO jeszcze przez 6 do 12 miesięcy. Ankietowani odpowiedzieli, że prawdopodobnie nastąpi zwolnienie tempa wzrostu PKB w porównaniu do założeń budżetowych (3,8 proc.). Połowa z nich wskazała, że PKB będzie na poziomie 2,6 – 3,5 proc. (podobnie jak oszacował OECD). Jedynie 8 proc. badanych odpowiedziało, że polskie PKB może wynieść więcej niż 3,5 proc.

Badani (76 proc.) wskazali, że inflacja będzie następować w tempie 2 proc. Natomiast 8 proc. uważa, że wystąpi deflacja. Zdaniem ankietowanych (44 proc.) tendencja spadkowa poziomu bezrobocia w dalszym ciągu będzie się utrzymywać. Co 5. badany odpowiedział, że bezrobocie będzie rosło. Dyrektorzy finansowi wskazali, że kurs euro pozostanie na niezmienionym stabilnym kursie 4,1- 4,4 zł.

Obawy i poczucie niepewności przejawiają się także w odpowiedziach dyrektorów finansowych z Europy Zachodniej. 70 % badanych z tego rejonu odpowiedziało, że aktualny poziom niepewności rynku finansowego jest wyższy niż przeciętnie. Jako przyczyny wskazuje się prawdopodobieństwo Brexitu, spadek PKB w Chinach i aktualną sytuacją geopolityczną (kryzys migracyjny, czy zagrożenie atakami terrorystycznymi).

– Wydaje się, że polscy CFO są bardziej przyzwyczajeni do niepewności i inaczej oceniają jej poziom niż zachodni koledzy. Inne są też przyczyny, które wpłynęły na pogorszenie nastrojów – ocenia Robert Nowak, dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. 

Ekspert stwierdził też, że niepewności polskich dyrektorów finansowych mogą wynikać z silnej konkurencji na rynku lokalnym, spekulacji odnośnie spadku popytu krajowego (18 proc. wskazań) i rosnącej presji cenowej (16 proc. odpowiedzi). – Istotnym źródłem niepewności jest również zmienne prawo gospodarcze, które w ciągu sześciu miesięcy wzrosło w naszym rankingu z 11 do 14 proc. – dodaje Nowak. 

Blisko połowa badanych wskazała, że w przeciągu kolejnych 6 miesięcy sytuacja przedsiębiorstw, w których pracują, będzie lepsza lub znacznie lepsza.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...