bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Dodano: 2016-04-07

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawiera dość ważną definicję, mającą istotny wpływ na sposób komunikacji z klientem. Oczywiście, mowa o trwałym nośniku. W zakresie tej definicji ustawa odsyła do definicji trwałego nośnika zawartej w ustawie z dnia 30 maja 2014  r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.  

Zgodnie z przedstawioną definicją trwały nośnik powinien umożliwiać osobie zainteresowanej:

1) przechowywanie informacji,

2) dostęp do tych informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,

3) odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...