bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Dodano: 2016-04-07

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawiera dość ważną definicję, mającą istotny wpływ na sposób komunikacji z klientem. Oczywiście, mowa o trwałym nośniku. W zakresie tej definicji ustawa odsyła do definicji trwałego nośnika zawartej w ustawie z dnia 30 maja 2014  r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.  

Zgodnie z przedstawioną definicją trwały nośnik powinien umożliwiać osobie zainteresowanej:

1) przechowywanie informacji,

2) dostęp do tych informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,

3) odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...