bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: trwały nośnik

Dodano: 2016-04-07

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawiera dość ważną definicję, mającą istotny wpływ na sposób komunikacji z klientem. Oczywiście, mowa o trwałym nośniku. W zakresie tej definicji ustawa odsyła do definicji trwałego nośnika zawartej w ustawie z dnia 30 maja 2014  r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.  

Zgodnie z przedstawioną definicją trwały nośnik powinien umożliwiać osobie zainteresowanej:

1) przechowywanie informacji,

2) dostęp do tych informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,

3) odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...