bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Decyzja UOKiK: Reklama „Moi Bliscy” wprowadzała konsumentów w błąd

Decyzja UOKiK: Reklama „Moi Bliscy” wprowadzała konsumentów w błąd

Dodano: 2016-04-06
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wydał decyzje (nr DDK 23/2015) w sprawie reklamy zatytułowanej „Moi Bliscy”, która promowała produkty ubezpieczeń na życie 4Life Direct. Reklama była emitowana w 2012 r. na zlecenie pośrednika ubezpieczeniowego; można było ją zobaczyć w prasie, Internecie oraz usłyszeć w radiu.

Przypomnijmy jej przekaz. Reklama przedstawiała dwie kobiety w starszym wieku. Wspominały zmarłego męża jednej z nich oraz to, że mąż zabezpieczył ją finansowo na wypadek śmierci poprzez ubezpieczenie na życie.  Następnie kobieta wyliczała zalety ubezpieczenia, a lektor zachęcał do skontaktowania się z pośrednikiem.

Prezes UOKiK zarzucił przekazowi brak informacji o zakładzie ubezpieczeń, którego produkty stanowiły ofertę sprzedaży oraz o siedzibie ubezpieczyciela. W opinii UOKiK, w ten sposób reklama mogła wprowadzać konsumentów w błąd, pomijając kwestie, które są ważne z ich punktu widzenie. Do takich informacji zdecydowanie należały dane dotyczące promowanego zakładu ubezpieczeń. Wiedza, że jest on zarejestrowany na Gibraltarze, oznacza, że nie podlega nadzorowi KNF. Brak tej informacji mógł powodować u konsumentów niesłuszne przekonanie, że zawierają umowę z polskim przedsiębiorcą. Pomimo, że w niektórych komunikatach reklamowych pojawiał się napis informujący o ochronie ubezpieczeniowej udzielanej przez Grupę Red Sands, zdaniem UOKiK było to niewystarczające do wykształcenia się u konsumentów świadomości, że reklamowany ubezpieczyciel jest podmiotem zagranicznym.     

W wydanym komunikacie Urzędu czytamy: „Pośrednik ubezpieczeniowy powinien przekazywać konsumentom wszystkie istotne informacje potrzebne im do podjęcia decyzji. Za taką informację można uznać dane zakładu ubezpieczeń, na którego rzecz działa pośrednik. Ma to szczególne znaczenie, gdy ubezpieczyciel ma siedzibę za granicą i nie podlega nadzorowi KNF”.

Wskutek postępowania UOKiK nałożył karę ponad 51 tys. zł i stwierdził zaniechanie niezgodnej z prawem praktyki. Decyzja jest prawomocna.

Pliki do pobrania

decyzja_ddk_nr_23_2015.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...