bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za szkody rolnicze

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za szkody rolnicze

Dodano: 2024-02-11
Kategorie:

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku stwierdził, że regulacje ograniczające odpowiedzialność osób dzierżawiących i zarządzających obszarami łowieckimi za szkody w uprawach i plonach rolach są zgodne z Konstytucją RP. W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, że zgodnie z artykułem 48 punkt 2 prawa łowieckiego, odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, jeśli nie przeprowadzą ich zbioru w ciągu 14 dni od zakończenia okresu zbioru danego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa poprzez uchwałę. Według Trybunału, pozostawienie upraw i plonów rolnych bez zbioru lub nieprzeprowadzenie zbioru w terminie dłuższym niż uzasadniony standardami rolniczymi może być uznane za przyczynienie się do powstania szkody. Trybunał uznał, że brak ograniczenia czasowego dla zbiorów mógłby prowadzić do wzrostu liczby szkód w uprawach i plonach rolnych.

W odniesieniu do artykułu 48 punkt 4 prawa łowieckiego, Trybunał wskazał, że zgodnie z tym przepisem odszkodowanie nie przysługuje za szkody, których wartość nie przekracza 100 kg zboża na 1 hektarze uprawy. Trybunał ocenił, że takie ograniczenie jest uzasadnione przesłankami zawartymi w artykule 31 ustęp 3 Konstytucji.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...