bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
DAS: ubezpieczenie ochrony prawnej pomoże w przypadku kradzieży danych osobowych

DAS: ubezpieczenie ochrony prawnej pomoże w przypadku kradzieży danych osobowych

Dodano: 2016-10-03

Eksperci D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w nawiązaniu do ostatnich doniesień o wycieku danych z bazy PESEL przypominają, że przed ewentualnymi konsekwencjami takiej sytuacji można się zawczasu zabezpieczyć, np. poprzez ubezpieczenie ochrony prawnej. Posiadacze takiego ubezpieczenia w sytuacji nieuprawnionego użycia danych otrzymają bezpłatny dostęp do porad prawnych i niezbędnych usług prawniczych.

Specjaliści z DAS wskazują, że wiadomość o możliwym wycieku informacji z bazy PESEL, po raz kolejny zwróciła uwagę Polaków na kwestie bezpieczeństwa danych osobowych. Przy tej okazji pojawiło się również wiele informacji odnośnie możliwych środków zabezpieczających przed bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Zwykle jednak usługi te ograniczają się jedynie do początkowego etapu sprawy, czyli do odkrycia faktu bezprawnego użycia naszej tożsamości oraz poznania skali szkód. Jak zaznaczają specjaliści, wciąż brakuje usług, które pomogłyby poszkodowanym w wyniku bezprawnego wykorzystania ich danych osobowych. Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. przypominają, że w takiej sytuacji wsparcie prawne jest niezbędne.

– Jeżeli dowiemy się, że ktoś bezprawnie wszedł w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzystał je, wbrew naszej woli, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej np. do zaciągnięcia pożyczki w banku, to w ramach polisy ochrony prawnej możemy zasięgnąć szybkiej i bezpłatnej porady prawnej, dzięki której będziemy wiedzieli, co powinniśmy zrobić, żeby dochodzić swoich praw. Pełna i rzetelna informacja na tym etapie może być bardzo cenna, bo wiele zależy od kroków podjętych przez samego pokrzywdzonego, który musi dopełnić wszelkich procedur i formalności, aby udowodnić kradzież własnych danych osobowych i skutecznie zabezpieczyć się przed dalszym ich wykorzystywaniem, bądź też przed konsekwencjami ich wykorzystania – tłumaczy mec. Magdalena Plakwicz, Kierownik Działu Likwidacji Szkód D.A.S.

Przepisy prawa szczegółowo regulują kwestię kradzieży danych i związanych z nimi wyłudzeń. Jednak często ich wyegzekwowanie kosztuje poszkodowanych wiele czasu i nerwów, nie wspominając o kosztach. Jak wskazują eksperci D.A.S. właśnie w takich sytuacjach pomocne jest ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia bezpłatny i szybki dostęp do porad prawnych oraz finansuje pomoc adwokata w różnych sytuacjach życiowych, w tym także w sprawach związanych z wyciekiem i wykorzystaniem danych osobowych.

Ekspertka D.A.S. przypomina także, że za bezpieczeństwo danych osobowych odpowiadają nie tylko ich posiadacze, ale i podmioty, które je legalnie gromadzą i przetwarzają. Jeżeli dana instytucja dopuści się zaniedbań w zakresie ochrony danych osobowych swoich klientów, przyczyniając się tym samym do ich wycieku, może zostać z tego tytułu pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. – Przykładowo, w przypadku głośnej sprawy wycieku danych z bazy PESEL, ewentualne powództwo pokrzywdzeni mogliby skierować przeciwko kancelarii komorniczej, a także wobec instytucji, w której wykorzystano nasze dane, np. do wzięcia kredytu czy pożyczki – wskazuje Magdalena Plakwicz.

Wykazanie odpowiedzialności innych podmiotów za wyciek danych osobowych nie jest jednak proste. Wymaga złożonej analizy prawnej oraz zebrania odpowiednich dowodów, które są kluczowym elementem takich spraw. Eksperci D.A.S. wyjaśniają, że, posiadając ubezpieczenie ochrony prawnej, prowadzenie sprawy można przekazać wybranej kancelarii prawnej lub radcy prawnemu, których honorarium, jak i koszty sądowe procesu, pokrywa ubezpieczyciel.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...