bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
DAS, rynek finansowy i COVID-19

12 marca został ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. Pandemia wpływa nie tylko na stan zdrowia Polaków, ale i na krajową gospodarkę. Wiele firm musiało zmienić swoje procesy, a eksperci tworzą analizy wpływu tego stanu na gospodarkę. Bez wątpienia w tym trudnym okresie to czego nam bardzo potrzeba to solidarność i wspólne podjęcie wyzwań, jakie koronawirus postawił przed nami wszystkimi.

Dlatego też poprosiliśmy przedstawicieli instytucji z sektora finansowego o podzielenie się pomysłami i przemyśleniami na temat tego, jak ich firma radzi sobie w tym trudnym czasie oraz jakie przewidują skutki pandemii w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i rynku finansowego w Polsce.

Wierzymy, że prezentowane pomysły i spostrzeżenia mogą stać się inspiracją dla innych, a stąd już krótka droga do znalezienia najlepszych rozwiązań. Jako pierwszy wypowiedział się Rafał Hiszpański Prezes DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
 

  •  Jakie procedury i wewnętrzne rozwiązania wdrożył DAS w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce oraz licznymi zaleceniami rządowo-administracyjnymi, w zeszłym tygodniu wprowadziliśmy szereg działań zapewniających pracownikom DAS bezpieczne warunki pracy, przy jednoczesnym zachowaniu nieprzerwanej działalności firmy. Znaczna część naszej kadry pracuje w trybie zdalnym. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi pracownikami w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Przy obecnej, dynamicznej i niepewnej sytuacji związanej m.in. z podróżowaniem i obowiązkiem świadczenia pracy, nasi klienci mogą w szczególności potrzebować naszej pomocy i służymy im nieprzerwanie, tak jak i w czasach bez koronawirusa, telefonicznymi poradami prawnymi. Niezmiennie zapewniamy elektroniczną i telefoniczną obsługę naszym klientom.

Agenci mogą też nadal prowadzić bezpieczną sprzedaż naszych ubezpieczeń. Dzięki aplikacji DASapp mogą zawrzeć nową polisę DAS zdalnie, bez potrzeby wychodzenia z domu i narażania się na zakażenie.

Przyłączyliśmy się także do akcji #Zostańwdomu i zachęcamy do mądrych decyzji w obliczu pandemii. Jako Prezes też czuję się odpowiedzialny za dawanie przykładu i podnoszenie na duchu moich pracowników, więc nagrałem także kilka słów ze swojego domowego biura na naszym firmowym Linkedinie. W takich sytuacjach nawet drobne rzeczy potrafią mieć duże znaczenie.

  • Jak pandemia wpłynie na rynek finansowy w Polsce?

Pierwsze skutki pandemii widać już chociażby na giełdzie. Najważniejsze indeksy spadły już poniżej poziomów z czasu ostatniego załamania finansowego. Jednocześnie nadchodzący kryzys będzie miał zupełnie innych charakter niż poprzednie. Dotknie prawdopodobnie większość branż, gdyż w obecnych czasach gospodarka to system naczyń połączonych, a praktycznie wszystkie sektory są bezpośrednio związane z rynkiem finansowym.

Patrząc z innej perspektywy, pandemia pokazała jak ważna jest technologia i cyfrowe rozwiązania, chociażby w pracy. W tej sferze może nastąpić przyśpieszenie i doświadczenia związane z kryzysem epidemiologicznym mogą dać impuls do szybszego rozwoju różnych sektorów rynku finansowego w tym kierunku.

  •  Jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw może wywołać aktualna sytuacja?

Z pewnością największym wyzwaniem będzie przejście ogromnej liczby pracowników na zdalny tryb pracy. System home office to może nie nowość, ale dotychczas był stosowany raczej w pojedynczych przypadkach, gdy dany pracownik potrzebował skorzystać z takiej formy pracy. Teraz wg szacunków firmy Antal w branżach, które dają możliwość pracy zdalnej, jest obecnie zatrudnionych nawet 2,5 miliona pracowników. Taki tryb pracy wymusi też zmiany w komunikacji.

Jednocześnie wiele placówek, oddziałów czy przedstawicielstw musi zostać zamkniętych. Dotarcie do klienta będzie wiec utrudnione, choć tu z pomocą mogą przyjść zdalne metody kontaktu i narzędzia cyfrowe. Technologia ma jednak też drugie oblicze – na strachu i chaosie komunikacyjnym żerują też cyberprzestępcy. Zdecydowanie oprócz zachęcania klientów do zdalnego kontaktu trzeba też mówić o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa. Każde przedsiębiorstwo powinno być teraz na to uczulone.

Warto także pamiętać o utrzymaniu kontaktu z klientem, tak aby wiedział jak może się z nami skontaktować, co zmienia się w jego obsłudze lub dostępie do produktów. To coś co także firmy muszą dostosować pod względem obecnej sytuacji. W wielu przypadkach do naprawdę duży wysiłek.

  • Jakie rozwiązania wspierające rynek finansowy powinien wdrożyć rząd w związku z pandemią?

​Mamy już plan tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd, co jest pierwszym krokiem do ratowania m.in. polskiego rynku finansowego. Jednak jesteśmy dopiero na początkowym etapie pandemii i wiele nowych potrzeb, ale i rozwiązań może się jeszcze pojawić. Różne stowarzyszenia i instytucje finansowe pracują właśnie nad rekomendacjami i wysuwają już pierwsze propozycje. Myślę, że warto je na bieżąco analizować, podobnie jak zapowiedzi rządu i wspólnie pracować nad najlepszą strategią.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...