bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dodano: 2016-03-14

Nowa ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. dotyczy zwiększenia poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF. Obok szeregu zmian, które wprowadza ta ustawa, a które mogą mieć bardzo istotny wpływ m.in. na działanie sektora firm pożyczkowych, na szczególną uwagę zasługuje ciągłe wzmacnianie pozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący KNF, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach regulujących działalność sektora finansowego lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...