bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dodano: 2016-03-14

Nowa ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. dotyczy zwiększenia poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF. Obok szeregu zmian, które wprowadza ta ustawa, a które mogą mieć bardzo istotny wpływ m.in. na działanie sektora firm pożyczkowych, na szczególną uwagę zasługuje ciągłe wzmacnianie pozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący KNF, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach regulujących działalność sektora finansowego lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...