bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dodano: 2016-03-14

Nowa ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. dotyczy zwiększenia poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF. Obok szeregu zmian, które wprowadza ta ustawa, a które mogą mieć bardzo istotny wpływ m.in. na działanie sektora firm pożyczkowych, na szczególną uwagę zasługuje ciągłe wzmacnianie pozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący KNF, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach regulujących działalność sektora finansowego lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...