bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF

Dodano: 2016-03-14

Nowa ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. dotyczy zwiększenia poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF. Obok szeregu zmian, które wprowadza ta ustawa, a które mogą mieć bardzo istotny wpływ m.in. na działanie sektora firm pożyczkowych, na szczególną uwagę zasługuje ciągłe wzmacnianie pozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący KNF, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach regulujących działalność sektora finansowego lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...