bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czym są ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych?

Czym są ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych?

Dodano: 2022-01-31

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie produkcją energii we własnym zakresie. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej na koniec maja 2021 roku w naszym kraju było już 566 523 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE. Instalacja paneli fotowoltaicznych to nie tylko troska o środowisko naturalne, względy ekonomiczne, ale także wysoki koszt. W związku z czym pojawia się potrzeba zabezpieczenia fotowoltaiki przed zdarzeniami losowymi. I temu służą ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

Oferta zakładów ubezpieczeń jest zróżnicowana. Z energii słonecznej mogą korzystać różne podmioty, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, a także gospodarstwa rolne. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na/przy budynkach mieszkalnych lub gospodarczych albo na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony budynek mieszkalny lub gospodarczy. Ubezpieczenie może dotyczyć również farm fotowoltaicznych. Instalację fotowoltaiczną można ubezpieczyć łącznie z budynkiem, na którym jest zamontowana jako urządzenie techniczne budynku lub jako odrębny przedmiot. Zakresem ochrony można objąć ryzyko zniszczenia na skutek czynników atmosferycznych (wiatr, grad, uderzenie pioruna), pożaru, a także kradzieży lub dewastacji.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie