bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy zaawansowane możliwości IT będą kluczowe w branży ubezpieczeniowej?

Czy zaawansowane możliwości IT będą kluczowe w branży ubezpieczeniowej?

Dodano: 2022-12-15
Publikator: Informacja prasowa

Nadchodzący rok będzie czasem automatyzacji, podkreśla Sollers Consulting w swojej prognozie na nadchodzący rok. Presja ekonomiczna zmusi branżę ubezpieczeniową do opracowania bardziej efektywnych modeli biznesowych. Zdolność do wykorzystania technologii stanie się kluczowym czynnikiem różnicującym.

Wraz z powrotem inflacji firmy ubezpieczeniowe stają przed wyzwaniami, z którymi nie spotkały się od dziesięcioleci. Trzy główne czynniki zmuszą ubezpieczycieli do usprawnienia swoich działań i zoptymalizowania procesów biznesowych. Pierwszym z nich jest inflacja roszczeń, a drugim zwiększona presja finansowa spowodowana klęskami żywiołowymi i wyższymi kosztami reasekuracji. Trzecim czynnikiem, który wpłynie na branżę są niższe perspektywy wzrostu przychodów ze składek.

Partner w Sollers Consulting zauważa, że: „Inflacja wpływa na branżę w stopniu, jakiego nie doświadczyła od dłuższego czasu. Wpływa nie tylko na koszty odszkodowań, ale także na koszty prowadzenia działalności. Dodatkowo presja finansowa będzie rosła ze względu na coraz częstsze klęski żywiołowe i rosnące ceny reasekuracji„.

Ubezpieczyciele w Polsce znajdują się pod wielokrotną presją, bowiem zmagają się z konkurencją cenową oraz wysoką inflacją szkodową. Wspomniane zwłaszcza w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Oczekuje się, że inflacja roszczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrośnie znacznie powyżej 20 proc. w 2023 r. Firmy będą szukały sposobów na zmniejszenie wydatków i stworzenie nowych sposobów dystrybucji. Według szacunków rynkowych, ubezpieczenia wbudowane osiągną udział w rynku na poziomie 10 proc. w perspektywie średnioterminowej. 

W celu zwiększenia efektywności polskie firmy ubezpieczeniowe będą upraszczać i modernizować architektury IT oraz inwestować w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

___

Sollers Consulting jest międzynarodową firmą specjalizującą się w doradztwie operacyjnym i wdrażaniu oprogramowania. Wspiera towarzystwa ubezpieczeniowe, banki oraz firmy leasingowe w transformacji biznesu i dostosowywaniu się do nowych technologii. 

___

Raport można znaleźć pod adresem: https://sollers.eu/insights/predictions-2023-report/

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...