bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy wiesz, że…

bodźcem do powstania prywatnych zakładów ubezpieczeń były wielkie pożary, a w szczególności jeden. W 1666 roku miał miejsce wielki pożar w Londynie. Zdarzenie to doprowadziło do zmian prawnych związanych z ubezpieczeniami. Ich rozwój stał się sprawą pilna, a nie tylko kwestią wygody, jak postrzegano go wcześniej.

Początkowo wiele prób ubezpieczenia od pożaru kończyło się fiaskiem. Pierwsze znane towarzystwo ubezpieczeń założył w 1681 roku lekarz i ekonomista, spekulant finansowy Nicholas Barbon wraz z jedenastoma współpracownikami. Firma, która ubezpieczała domy murowane i szkieletowe, nosiła nazwę Insurance Office for Houses.

W następnych latach, wzorem pierwszego towarzystwa, powstało wiele podobnych firm. W pierwszym okresie działalności, każda zatrudniała własną straż pożarną, zadaniem której było zapobieganie i minimalizowanie szkód powstałych w wyniku pożarów na ubezpieczonych przez nią nieruchomościach.

Pierwsza, do dziś istniejąca firma zajmująca się ubezpieczeniami majątkowymi została założona w 1710 roku. Nosiła ona nazwę „Sun Fire Office”. Obecnie, po wielu fuzjach i przejęciach, jest to RSA Insurance Group.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...