bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy wiesz, że…

bodźcem do powstania prywatnych zakładów ubezpieczeń były wielkie pożary, a w szczególności jeden. W 1666 roku miał miejsce wielki pożar w Londynie. Zdarzenie to doprowadziło do zmian prawnych związanych z ubezpieczeniami. Ich rozwój stał się sprawą pilna, a nie tylko kwestią wygody, jak postrzegano go wcześniej.

Początkowo wiele prób ubezpieczenia od pożaru kończyło się fiaskiem. Pierwsze znane towarzystwo ubezpieczeń założył w 1681 roku lekarz i ekonomista, spekulant finansowy Nicholas Barbon wraz z jedenastoma współpracownikami. Firma, która ubezpieczała domy murowane i szkieletowe, nosiła nazwę Insurance Office for Houses.

W następnych latach, wzorem pierwszego towarzystwa, powstało wiele podobnych firm. W pierwszym okresie działalności, każda zatrudniała własną straż pożarną, zadaniem której było zapobieganie i minimalizowanie szkód powstałych w wyniku pożarów na ubezpieczonych przez nią nieruchomościach.

Pierwsza, do dziś istniejąca firma zajmująca się ubezpieczeniami majątkowymi została założona w 1710 roku. Nosiła ona nazwę „Sun Fire Office”. Obecnie, po wielu fuzjach i przejęciach, jest to RSA Insurance Group.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie