bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy pracownik może zastępować administratora w realizacji obowiązków?

Czy pracownik może zastępować administratora w realizacji obowiązków?

Dodano: 2022-04-13
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

WSA wyrokiem z dn. 15 lutego 2022 r. utrzymał w mocy decyzję organu nadzorczego. Powyższe dotyczyło stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Prezesa jednego z Sądów Rejonowych.

Na prezesa Sądu Rejonowego została nałożona kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł w związku ze zgubieniem przez kuratora sądowego pendrive’a. Na nośniku były przechowywane dane 400 osób, podlegających nadzorowi kuratorskiemu oraz objętych wywiadem środowiskowym.

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że organ nadzorczy prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy i ocenił zebrany materiał dowodowy. Doszło bowiem do naruszenia ochrony danych osobowych poprzez zgubienie niezaszyfrowanego nośnika danych. Administrator wydał kuratorowi niezabezpieczone urządzenie. Ponadto zobowiązał go do zabezpieczenia nośnika we własnym zakresie.

Sąd przyznał, że pracownik nie może zastępować administratora w realizacji jego obowiązków. Dodatkowo pracownik może nie posiadać wiedzy odnośnie środków np. technicznych, które trzeba zastosować. Wskazano również, na co także zwrócił uwagę UODO, że administrator naruszył m. in. zasady integralności i poufności danych osobowych.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...