bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy pracownik może zastępować administratora w realizacji obowiązków?

Czy pracownik może zastępować administratora w realizacji obowiązków?

Dodano: 2022-04-13
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

WSA wyrokiem z dn. 15 lutego 2022 r. utrzymał w mocy decyzję organu nadzorczego. Powyższe dotyczyło stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Prezesa jednego z Sądów Rejonowych.

Na prezesa Sądu Rejonowego została nałożona kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł w związku ze zgubieniem przez kuratora sądowego pendrive’a. Na nośniku były przechowywane dane 400 osób, podlegających nadzorowi kuratorskiemu oraz objętych wywiadem środowiskowym.

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że organ nadzorczy prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy i ocenił zebrany materiał dowodowy. Doszło bowiem do naruszenia ochrony danych osobowych poprzez zgubienie niezaszyfrowanego nośnika danych. Administrator wydał kuratorowi niezabezpieczone urządzenie. Ponadto zobowiązał go do zabezpieczenia nośnika we własnym zakresie.

Sąd przyznał, że pracownik nie może zastępować administratora w realizacji jego obowiązków. Dodatkowo pracownik może nie posiadać wiedzy odnośnie środków np. technicznych, które trzeba zastosować. Wskazano również, na co także zwrócił uwagę UODO, że administrator naruszył m. in. zasady integralności i poufności danych osobowych.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...